ພລັດມາເຢັນ

ສໍາລັບການແພດແລະຄວາມງາມ

ເຄື່ອງມິຣາຣິ ແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີຫລ້າສຸດທີ່ໄດ້ນໍາເອົາ ພລັດມາ ມານໍາໃຊ້ໃນທາງການແພດໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າລະດັບສາກົນມາຫຼາຍທົດສະຫວັດ

ພລັດມາເຢັນແມ່ນຫຍັງ

ຂໍ້ມູນເພີມເຕີມກ່ຽວກັບພລັດມາເຢັນແລະການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງມິຣາຣິ

ເຄື່ອງມິຣາຣິ

ເຄື່ອງມິຣາຣິໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ລ່າສຸດເພື່ອຜົນຮັບທີ່ດີກ່ວາ

ຄຸນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ພລັດມາ​

ພລັດມາເຢັນຈາກເຄື່ອງມິຣາຣິສາມາດໃຂ້ປະໂຫລດໄດ້ທັ້ງການແພດ

ໂປຮແກມການທົດລອງໃຊ້ຟຣີ

ບໍລິສັດມິຣາຣິລາວ ມີຊໍ້ສະເໜີໃຫ້ທົດລອງໃຊ້ເຄື່ອງມິຣາຣິຟຣີ 3 ເດືອນ

ຂ່າວສານ

ຂ່າວສານຈາກ General Vibronics (USA) ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງມິຣາຣິ

ເຄື່ອງພລັດມາເຢັນເຄືອງທຳອິດຂອງໂລກທີ່ສາມາດພົກພາໄດ້ແລະປັບຄວາມຖີໄດ້

ເມື່ອວັນທີ່ 3 ມິນາ 2017 ເທັກໂນໂລຢີຂອງເຮົາໄດ້ຮັບການຍົກຍ່ອງແລະໄດ້ຮັບລາງວັນ Journal of Wound Care Awards 2017 ໃນງານນຳສະໜີນິດຕະຍາສານປະຈຳປີເຊື່ງຈັດຂື້ນທີ່ Banking Hall ນະກຸງລອນດອນ ເຮົານຳສະເໜີເທັກໂນໂລຢີຮ່ວມກັບພັນທະມິດເຊື່ງຍຸທະສານຍ່າງ Trideum Biosciences ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ North American Innovation Award 

ການປະສານຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຂອງເຮົາຮ່ວມກັນໃນການກວດສອບປະສິດຕິພາບດ້ານເທັກໂນໂລຢີໃນຫ້ອງປະຕີບັດການ ແລະ ການກວດສອບໂດຍຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍສາຂາ ຊ່ວຍຂັບເຄືອນຄວາມພະຍາຍາມໃນປະຈຸບັນຮວມເຖີ່ງການພິດທະນາໃນອານາຄົດຂອງພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ເຮົາເພືອທົດລອງໃຊ້ເຄື່ອງມິຣາຣິ

ເຮົານຳສະເໜີໂປຣແກມທົດລອງໃຊ້ເຄື່ອງມິຣາຣິສຳຫຼັບຄີນີກ ເພື່ອໃຫ້ຄີນີກທົດລອງໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາແລະເຫັນປະສິດຕະພາບການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງມິຣາຣິໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ