ประโยชน์ของพลาสมา

เครื่องมิราริสามารถนำไปใช้รักษาโรคได้หลากหลาย


ส่วนประกอบที่มีอยู่ในพลาสม่าเย็นทำงานร่วมกันเพื่อกระตุ้นกระบวนการรักษาแผลตามธรรมชาติ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา ฉะนั้นพลาสมาเย็นจึงสามารถใช้กับร่างกายมนุษย์ได้ เพื่อช่วยในการรักษาโรคต่าง ๆ ดังนี้

ความปลอดภัยของพลาสมาเย็น

  • ระดับอุณหภูมิเหมาะสมกับผิวหนัง
  • รังสี UVA และ UVB ต่ำ
  • ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย
  • ไม่ก่อให้เกิดการแพ้
  • ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด
  • มีการนำไปใช้รักษาในประเทศสหรัฐอเมริกา เวียดนาม เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง
  • การวิจัยหลายทศวรรษระบุว่าการใช้พลาสมาเย็นอย่างเหมาะสม มีความปลอดภัย
  • ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
  • มีงานวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับการใช้พลาสมาเย็นในประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนรู้เพิ่มเติม

พลาสมาคืออะไร

พลาสมาจัดเป็นสถานะที่ 4 ของสสาร – มีองค์ประกอบและคุณสมบัติหลากหลาย

เครื่องมิราริ

เครื่องมิราริเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด พกพาสะดวกและใช้งานง่าย