แผลเบาหวาน

Posted by:

|

On:

|

เคสที่ 1

ก่อน

หลัง


เคสที่ 2

ก่อน

หลัง

รักษา 53 วัน


เคสที่ 3

ก่อน

หลัง

รักษา 30 วัน