แผลศัลยกรรมหรือผ่าตัด

Posted by:

|

On:

|

เคสที่ 1

ก่อน

หลัง

ใช้ 60 นาทีต่อวัน

เคสที่ 2

ก่อน

วันแรก

หลัง

วันที่ 13

ใช้ 6 วัน วันละ 60 นาที