แผลติดเชื้อดื้อยา

Posted by:

|

On:

|

เคสที่ 1

ก่อน

หลัง

หลังจากใช้ 3 เดือน