เชื้อราบนผิวหนัง

Posted by:

|

On:

|

เคสที่ 1

ก่อน

หลัง

20 นาทีหลังการรักษา