สิว

Posted by:

|

On:

|

เคสที่ 1

ก่อน

หลัง

เคสที่ 2

ก่อน

หลัง

เคสที่ 3

ก่อน

หลัง

หลังใช้ 3 วัน